park w mosznej
park moszna
Park w Mosznej

Park w Mosznej jest parkiem w stylu krajobrazowym nie mającym sprecyzowanych granic. Łączy się on bezpośrednio z otaczającymi go polami, łąkami i lasem. Jedynie oś główna całego założenia ma geometryczny charakter. Począwszy od bramy z gladiatorami, prowadzi ona w postaci alei dębów czerwonych, poprzez aleję kasztanowców do pałacu. Następnie przechodzi w aleję lipową z biegnącymi po obu jej stronach symetrycznymi kanałami. Zwieńczeniem osi jest podstawa dawnego pomnika Huberta von Tiele Wincklera. Na dalszym planie znajduje się nekropolia byłych właścicieli. Wzdłuż kanałów rosną piękne azalie i różaneczki w kilku barwnych odmianach. Po wschodniej stronie alei lipowej znajduje się staw z malowniczą wysepką (nazywaną przez właścicieli Wyspą Wielkanocną) obsadzoną choinami kanadyjskimi, na którą można wejść po mostku w stylu chińskim. Bogaty, stary drzewostan, w skład którego wchodzą gatunki rodzime i egzotyczne, tworzy wspaniałe walory widokowe i ekologiczne. Rozmiary i wiek drzewostanu oraz zasobność środowiska sprawiły, że w częściowo sztucznie wytworzonych siedliskach zaczęły powstawać zbiorowiska roślinne typu naturalnego, wartościowe ze względu na różnorodność gatunkową. Istniejące runo jest bogate w liczne gatunki roślin, co poprzez swoją zmienność sezonową uatrakcyjnia park. Rozległość oraz wielkość masywów drzew jak i otwartych przestrzeni wytworzyła na terenie Mosznej korzystny mikroklimat do wypoczynku.

Zespół pałacowo-parkowy w Mosznej jest najcenniejszym tego typu założeniem w województwie opolskim. Regularny geometryczny ogród towarzyszący osiemnastowiecznemu pałacykowi został unowocześniony nieco wcześniej niż sama budowla. Z zachowanych dokumentów z 1868 roku wynika, że o poprawę estetyki parku zadbał Hubert von Tiele Winckler. Powierzchnia, którą przeznaczono na park wynosiła 100 ha. Najstarsze przekazy ikonograficzne pochodzące z 1909 roku przedstawiają salon ogrodowy kompozycyjnie nawiązujący do parterów renesansowych ogrodów włoskich, który zlokalizowany był w miejscu dzisiejszego basenu z fontannami. Patrząc od alei lipowej z prawej strony tarasu istniał podjazd prowadzący bezpośrednio pod wejście do zamku, który zniwelowany został po dobudowaniu skrzydła zachodniego, kiedy to miejsce gazonu zajął prostokątny basen z fontannami. W istniejącym wówczas parku korzystano z atrakcji jaką była droga wodna, wiodąca po okolicznych stawach i kanałach, które wówczas połączone w jeden system wodny pozwalały z łodzi podziwiać park i jego ciekawą roślinność a szczególnie piękne w porze kwitnienia azalie i różaneczki, które zachowały się do dzisiaj.


Aleja lipowa w parku

Aleja lipowa jest reliktem ogrodu geometrycznego, tzw. ogrodu francuskiego, stanowiącego oprawę barokowego pałacu, należącego do rodziny von Seherr-Thoss (lata od 1771 do 1854), w kolejnych latach przebudowanego przez nowych właścicieli - rodzinę von Tiele - Winckler.

Leży ona w głównej osi kompozycyjnej parku pałacowego, którą tworzą: od bramy z gladiatorami - aleja dębów, przy stadninie koni - aleja kasztanowców, w środku osi znajduje się pałac, dalej aleja lipowa. Oś kompozycyjna kończy się cmentarzem rodziny von Tiele - Winckler. Z wieku rosnących w alei najstarszych lip - około 250 lat i ich ciętych form wynika, iż była to aleja w formie palisady, szpaleru włoskiego. Prawdopodobnie aleja wyglądała tak, jak przedstawia ją schemat alei z okresu baroku.

Reliktów z tego okresu (z pierwotnie 110 lip), pozostało tylko 29 egzemplarzy. Pozostałe lipy to drzewa w różnym wieku, pochodzące z pędów odroślowych egzemplarzy, które uległy zniszczeniu lub zostały wycięte jako zagrażające bezpieczeństwu oraz pochodzące z dosadzeń, wykonywanych w kilku nawrotach. Aleja zakończona jest tzw. rondlem - owalną powierzchnią wokół dawnego pomnika właściciela majątku grafa Huberta von Tiele - Winckler.

Ze względu na szczególną wartość alei, począwszy od roku 2017, przewidziane są prace rewitalizacyjne, polegające na usunięciu drzew zniszczonych, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w koronach pozostałych drzew oraz uzupełnienie wypadów poprzez posadzenie 50-ciu młodych lip.


zobacz szczegółową mapę parku w Mosznej >>

mapa parku w mosznej


obejrzyj wszystkie najpiękniejsze zakątki parku
na poniższym filmie (wersja Full HD) >>


park w mosznej


NOWOŚĆ - zobacz cały park od środka !
spaceruj wszystkimi ścieżkami po parku
z Google Street View >>


Park Moszna - Google Street View

Źródło: Zamek Moszna (tablica informacyjna)
Azalie, rododendrony, różaneczki...
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
Mosty i mosteczki w parku...
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
Kwiaty z bliska...
park moszna park moszna park moszna
Stawy i kanały wodne...
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
Widoki z parku...
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
park moszna park moszna park moszna
Alejki i ścieżki leśne...
park moszna park moszna park moszna
Aleja dębowa...
park moszna park moszna park moszna
Aleja lipowa...
park moszna park moszna park moszna