historia gory sw. anny

Wprowadzenie

Kamień Śląski - niegdyś siedziba rycerska, obecnie wiejski kurort o europejskim standardzie. Tu przecinają się drogi pielgrzymów, turystów i osób poszukujących nowych doświadczeń. Nazwa nawiązuje do zbudowanego z wapieni kamiennego podłoża, na którym wieś ulokowano (pierwsza wzmianka z 1104r.) i od wieków wykorzystywano do budowy domów.


Historia Kamien Slaski Położenie wśród pól i lasów, kameralne i przestronne wnętrze wsi z centralnie położonym kościołem i stawem, przyległy, piękny kompleks pałacowo-parkowy wraz z zabudową folwarczną, która przeszła niezwykłą metamorfozę rewitalizacji, tworzą kameralny klimat emanujący ciepłem i spokojem. Wapienną biel i złocistą żółć odnowionych historycznych budowli i wiejskiej zabudowy przenika bujna zieleń starodrzewu i wielość barw wypielęgnowanych skwerów. Słychać bicie dzwonów kościoła lub dochodzących z Bramy Dzwonów.


Historia Kamien Slaski Kamień Śląski jest miejscem narodzin świętego Jacka (ok. 1183-1257) oraz błogosławionych Bronisławy i Czesława, patrona Wrocławia (ok. 1175/1180 - 1242) z rodziny Odrowążów, którzy odegrali wielką rolę w ewangelizacji ówczesnej Europy. Szczególne zasługi oddał św. Jacek, żarliwy kapłan i wybitny misjonarz kaznodziejskiego zakonu św. Dominika. Jacek Odrowąż został uroczyście kanonizowany w roku 1594 jako siódmy dominikanin i piąty Polak wyniesiony na ołtarze. Jego statua zdobi kolumnadę Berniniego okalającej plac przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie. Rodzina von Larisch, pięć wieków po narodzeniu św. Jacka, przebudowała średniowieczna warownię w Kamieniu Śl. w barokowy pałac. Komnata, uznawana za miejsce narodzin świętego, stała się kaplicą, dziś dostępną dla odwiedzających sanktuarium.


Kult św. Jacka żywy na Opolszczyźnie, a w Kamieniu Śl. w szczególności, decyduje o wymiarze duchowym tego miejsca. Ogniskuje się on wokół pałacu rodzin Larisch i Strachwitz, podniesionego z ruin w roku 1994 staraniem ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, przy wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Pałac doszczętnie spłonął w 1970 roku, gdy był wojskowym obiektem armii ZSRR. Miejsce to, obecnie siedziba Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, corocznie odwiedzają dziesiątki tysięcy pielgrzymów i turystów.Historia Kamien Slaski W parku, na przeciw pałacu, wznosi się Brama Dzwonów, zwana "bramą pojednania i pokoju". Dzwony zostały podarowane w 2012 roku przez redemptorystów z niemieckiego Bochum w dowód uznania dla arcybiskupa diecezji opolskiej Alfonsa Nossola. Koncert dzwonów, w każdą sobotę i niedzielę, metafizycznie łączy odnowę duchową i cielesną. Dawne przypałacowe zabudowania gospodarcze zajmuje nowoczesny kompleks rehabilitacyjno wypoczynkowy: Sebastianeum Silesiacum. W swej nazwie upamiętnia on Sebastiana Kneippa (1821 - 1987), proboszcza bawarskiego Bad Worishofen, którego metody terapeutyczne (hydroterapię, ziołolecznictwo, racjonalny sposób odżywiania się) wykorzystuje. Do obiektu przylega Ogród Kneippa, gdzie, w ramach atrakcji "spaceru po wodzie" i kilku innych, można poddać się ogólnodostępnej hydroterapii wykorzystującej lecznicze właściwości wód oligoceńskich.


Kamień Śląski od momentu odbudowy pałacu, nabiera coraz większego znaczenia w skali kraju i regionu. Dawkę emocji zapewni Silesia Ring, tj. nowoczesny tor na obrzeżach wsi. Miłośnikom dostojnego relaksu służy, założony w roku 2015, Karolinka Golf Park.


Historia Kamien Slaski
Kamień Śląski zapisał wspaniałą kartę odnowy wsi, metody rozwoju obszarów wiejskich zapoczątkowanej w wymiarze krajowym na Opolszczyźnie w 1997 roku. Wieś zyskała wyróżnienie w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowa Wsi. Tu w 2007 roku, w 10-tą rocznicę ustanowienia opolskiego programu odnowy wsi, odbył się VI Europejski Kongres Odnowy Wsi z udziałem przedstawicieli wszystkich polskich regionów. W roku 2004 wieś zwyciężyła w konkursie "Piękna Wieś Opolska". Dzięki wspólnym staraniom gminy Gogolin, diecezji opolskiej oraz województwa opolskiego, przy olbrzymim zaangażowaniu mieszkańców, Kamień Śląski oferuje pobyt we wsi odnowionej, jednej z najciekawszych i najpiękniejszych w Polsce.


Żródło:
Tablice informacyjne w zespole pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim