historia gory sw. anny

Historia zamku

Kompleks pałacowo-parkowy w Kamieniu Śląskim ma swój początek na przełomie XI i XII wieku, kiedy to rycerski ród Odrowążów wzniósł na tym terenie zamek obronny. Na sławę tego miejsca wpłynął szczególnie fakt narodzin Św. Jacka, którego kult był tu zawsze żywy. Dzięki Odrowążom, Kamień Śląski promieniował kulturą na całą Polskę, a także na wiele krajów europejskich. Prawdopodobnie na wskutek wzrastającego kultu św. Jacka, w pałacu urządzono kaplicę w miejscu komnaty, w której, według tradycji, urodził sie Św. Jacek. Przez kolejne wieki zamek był siedzibą możnych rodów szlacheckich: Odrowążów, Strzałów, Larischów, Strachwitzów.


Historia Kamien Slaski W ostatnich latach II wojny światowej został on zamieniony na szpital wojskowy, a w grudniu 1945 roku utworzono w nim Państwowy Dom Dziecka. W 1954 roku zamek włączono do wojskowego kompleksu utworzonego na pobliskim lotnisku. Odtąd zamieszkali w nim żołnierze armii radzieckiej. Nowi mieszkańcy tak dewastowali zamek, że po kilkunastu latach nie nadawał się już do zamieszkania. Kluczowym momentem jego degradacji był pożar w 1970 roku. Przez kolejne dziewiętnaście lat ruiny zamku były wystawione na dalsze zniszczenia powodowane działaniami natury. To, co przez wieki promieniowało świetnością, teraz zaczęło swym wyglądem odstraszać: ruiny porośnięte drzewami, zapuszczony i zdewastowany park, zniszczone, walące się ogrodzenie.


Historia Kamien Slaski W wyniku przemian społeczno - politycznych w 1989 roku zabudowania zamkowe przeszły pod administrowanie lokalnego samorządu. Dla nowych władz stały się niemal kłopotem. Wystąpiono więc z inicjatywą przekazania mocno już zniszczonego obiektu Diecezji Opolskiej. Akt notarialny związany z przejęciem przez Diecezję Opolską prawa własności do kompleksu pałacowo-parkowego podpisano w 1990 roku. Niemal natychmiast diecezja przystąpiła do jego odbudowy. Intensywne prace trwały cztery lata. Komnatom przywrócono dawny barokowy charakter. Wypełniono je stylizowanymi meblami. Nadmienić należy, że kaplica Św. Jacka była tak mocno zniszczona, że nie udało się przywrócić jej przedwojennego wystroju. Jej obecny wygląd nawiązuje do stylu całego zamku. Ustawiono w niej zabytkowy ołtarz pochodzący ze Siestrzechowic koło Nysy. Dorobiono do niego rzeźby Św. Jacka oraz bł. Czesława i bł. Bronisławy. W niedzielę 14 sierpnia 1994 roku, w ramach obchodów 400-rocznicy kanonizacji św. Jacka dokonano uroczystego poświęcenia i oddano do użytku nowe sanktuarium wraz z kompleksem okalającym je budynków.Historia Kamien Slaski Ta szybka odbudowa zniszczonego zamku była możliwa dzięki wielkim staraniom Arcybiskupa Alfonsa Nossola, biskupa Opolskiego oraz licznym darczyńcom, z których głównym była Fundacja współpracy Polsko-Niemieckiej. Dużą pomoc otrzymano także ze strony lokalnych zakładów pracy i wielu ludzi dobrej woli. Odpowiedzialnym za całokształt prac związanych z odbudową i renowacją kompleksu pałacowo-parkowego był ks. Prałat dr. Albert Glaeser.
Żródło:
Tablice informacyjne w kompleksie pałacowo-parkowym Kamień ŚląskiPoniżej ukazano kilka historycznych zdjęć zamku:

Historia zamku Kamien Slaski
Historia zamku Kamien Slaski
Historia zamku Kamien Slaski
Historia zamku Kamien Slaski
Historia zamku Kamien Slaski