historia gory sw. anny

Brama dzwonów

W związku z tym, że w miejscowości Bochum w Niemczech, w 2012 roku, zamknięto kościół i klasztor OO. Redemptorystów z 600-letnią tradycją, a zabudowania kościelne i klasztorne przeznaczono na szpital dla ludzi dotkniętych chorobą Alzheimera, ekonom Redemptorystów O. Gregor Pietras zaoferował, by dzwony pochodzące z wymienionego kościoła podarować Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Dar ten został przyjęty z radością. Wczesnym rankiem dnia 29 marca 2012 roku, transport z dzwonami dotarł do Kamienia Śląskiego. 


Kamien Slaski - Brama dzwonow
Piękny dar zrodził wielkie zadanie. Po długich dyskusjach postanowiono - za przyzwoleniem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i przy mocnym duchowym wsparciu Arcybiskupa Alfonsa Nossola - przystąpić do realizacji projektu związanego z ponownym ożywieniem dzwonów. Konieczne okazało się wybudowanie obiektu wieżowego, na którym mogłyby zostać zawieszone dzwony. Postanowiono, że obiekt ten będzie miał charakter "Bramy dzwonów", przez którą wierni, od strony parku, będą przechodzić ku Sanktuarium św. Jacka.


Za radą uznanych muzykologów i kampanologów podjęto decyzję, by stworzyć kompozycję ośmiu dzwonów zestrojonych ze sobą w brzmieniową oktawę. W realizację projektu włączyli się architekci i konstruktorzy pod kierunkiem inż. Jana Olenieckiego z Opola. Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego z Przemyśla oraz firma budowlana "Stolmar" z Tęgoborza. Zespół ten zrealizował zamierzony projekt w ciągu niespełna trzech miesięcy. Dzwony w pełnym brzemieniu, można było po raz pierwszy usłyszeć w uroczystość św. Anny tj. 26 lipca 2012 r. Piękno dźwięku sanktuaryjnych dzwonów urzeka swą głębią i porusza serca wielu pielgrzymów i ludzi dobrej woli. Napis na "Bramie dzwonów" brzmi: Laudate Dominum - "Uwielbiajcie Pana".


Kamien Slaski - Brama dzwonow


W skład kompozycji
Bramy dzwonów wchodzą:

- Matka Boża Nieustającej pomocy
waga (2800 kg), ton a0
- Św. Józef (1810 kg), ton c1
- Św. Alfons (1350 kg), ton d1
- Sw. Klemens (780 kg), ton f1
- Św. Gerhard (520 kg), ton g1
- Św. Jacek (500 kg), tona a1
- Bł. Czesław (290 kg), ton c2
- Bł. Bronisława (220 kg), ton d2Uroczyste bicie dzwonów w Kamieniu Śl. odbywa się w każdą sobotę o godz. 15.00 oraz w niedzielę 11.15 oraz 14.55.Żródło:
Tablice informacyjne w zespole pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim