gora sw. anny
gora sw. anny
Uroczystości na Górze Św. Anny:

MAJ
- Pielgrzymka Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych
- Pielgrzymka Strażaków
- Pielgrzymka Rowerzystów
- Pielgrzymka Sióstr Zakonnych
- Pielgrzymka Górników Skalników i Zakładów Cementowo-Wapienniczych


CZERWIEC
- Pielgrzymka Mniejszości Narodowych
- Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców
- Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich, Dzień Modlitw Chorych i Dzieci Specjalnej Troski
- Pielgrzymka Przyjaciół Misji i Ziemi Świętej


LIPIEC
- Pielgrzymka Dzieci
- Odpust Św. Anny
- Dzień Modlitw Niewidomych
- Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
- Święto Młodzieży


SIERPIEŃ
- Pielgrzymka Motocyklistów
- Uroczystość Aniołów Stróżów
- Dzień Modlitw Głuchoniemych
- Uroczystość MB Anielskiej z Porcjunkuli
- Uroczystość Wniebowzięcia NMP


WRZESIEŃ
- Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
- Pielgrzymka Dzieci Maryi
- Dożynki
- Pielgrzymka Chórów Kościelnych
- Pielgrzymka Ministrantów


PAŹDZIERNIK
- Pielgrzymka Hodowców Gołębi
- Pielgrzymka Myśliwych
- Pielgrzymka Bractwa Św. Anny
- Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich
- Uroczystość Św. Piotra z Alkantary


Źródło: Tablica informacyjna na Górze Św. Anny
gora sw. anny - uroczystosci gora sw. anny - uroczystosci gora sw. anny - uroczystosci
gora sw. anny - uroczystosci gora sw. anny - uroczystosci gora sw. anny - uroczystosci