gora sw. anny
gora sw. anny
Przed głównym wejściem do bazyliki Św. Anny znajduje się Rajski Plac, na który można się dostać na trzy różne sposoby. Najbardziej urocze jest wejście od strony rynku, składające się z kilkudziesięciu schodków (dokładnie siedemdziesięciu) i zakończone śliczną bramą z 1854 roku. Pozostałe dwie możliwości to schodki "Ave Maria" lub "Brama Papieska", która została specjalnie przebudowana na wizytę Jana Pawła II na Górze Św. Anny.

Rajski Plac został wybudowany w 1768 roku, a w późniejszym okresie został znacznie przebudowany. Wcześniej w miejscu tym znajdował się mały cmentarz, jednak ze względu na zwiększającą się z każdym rokiem liczbę pielgrzymów, plac przed głównym wejściem do kościoła został znacznie powiększony.

Rajski Plac niemal dookoła jest otoczony krużgankami, pod którymi znajduje się kilkanaście prawie stuletnich konfesjonałów. W południowej części Rajskiego Placu znajduje się kaplica Matki Bożej Fatimskiej, natomiast pośrodku placu stoi grupa ukrzyżowania przedstawiająca Jezusa Chrystusa.
rajski plac - gora sw. anny
Jedno z wejść na plac
rajski plac - gora sw. anny
Grupa Ukrzyżowania
rajski plac - gora sw. anny
Widok z bramy
rajski plac - gora sw. anny
Rajski Plac
rajski plac - gora sw. anny
Przed bazyliką
rajski plac - gora sw. anny
Rajski Plac