gora sw. anny
gora sw. anny - park krajobrazowy
Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" został utworzony 26 maja 1988 roku. Zajmuje obszar 5.150 hektarów, a wraz z otuliną (czyli strefą ochronną) ponad 13.700 ha. Park obejmuje teren należący do pięciu gmin: Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Gogolin, Leśnica i Ujazd, a autostrada A4 dzieli go na część północną i południową. Park utworzono dla ochrony wielu gatunków unikatowych roślin oraz zwierząt, które tu występują, a także ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe terenu.

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" obejmuje sześć rezerwatów przyrody:
-Rezerwat Geologiczny "Góra Świętej Anny" (znajduje się tutaj kaldera oraz leje i jaskinie krasowe),
-Rezerwat "Ligota Dolna" (występuje tu roślinność kserotermiczna),
-Rezerwat "Boże oko" (rezerwat leśny),
-Rezerwat "Grafik" (rezerwat leśny),
-Rezerwat "Biesiec" (rezerwat leśny),
-Rezerwat "Lesisko" (rezerwat leśny).

Na terenie parku stwierdzono ponad 800 gatunków roślin (w tym 31 chronionych), możemy tu zobaczyć m.in. len austriacki, żłobika koralowego, konwalię majową czy szparag lekarski.

W rezerwatach leśnych występują rozmaite gatunki drzew, takie jak buk, świerk, sosna, dąb, brzoza, modrzew, olsza, jawor, jesion, klon oraz lipa.

Nie tylko bogactwo roślin świadczy o wyjątkowości tego terenu ale również bogata fauna. Występują tu jelenie, tchórze, lisy, dziki, borsuki, sarny, a w lasach zamieszkuje ponad 50 gatunków ptaków, w tym m.in. jastrząb, myszołów, krogulec i kląskawka.


Historia wulkanu na Górze Św. Anny

Naukowiec Rode (1934), opierając się między innymi na wzajemnych stosunkach skał wylewnych i piroklastycznych oraz występowaniu wśród nich wielkich bloków triasowych i kredowych wapieni, sformułował pogląd, że Góra Św. Anny jest pozostałością kaldery wulkanicznej.

Kaldera jest to zagłębienie powstałe w wyniku zapadnięcia się centralnej części stożka wulkanicznego w miejsce opróżnionej komory magmowej. Kaldera na Górze Św. Anny powstała 27 milionów lat temu. Wtedy to do wnętrza wulkanu zawaliły się fragmenty ścian stożka złożone z bazaltów i brekcji tufowo-lawowych oraz duże bloki wapiennego podłoża, na których rozwinął się wulkan.

Po zakończeniu procesów wulkanicznych długotrwała erozja doprowadziła do całkowitego zniszczenia stożka. W rezerwacie geologicznym widać najgłębszą część kaldery, pierwotnie leżącej 40 metrów poniżej podstawy wulkanu.

Nieco później naukowcy Kruczyk i Birkenmajer przeprowadzili badania paelomagnetyzmu i wieku izotopowego metodą potas-argon, stwierdzając występowanie dwóch faz wulkanizmu (26,5  +/- 3 mln lat i 21  +/- 3 mln lat temu) oraz ustalając głębokość komory magmowej na 50 kilometrów.

Rezerwat geologiczny znajduje się kilkaset metrów od bazyliki Św. Anny. Idąc do amfiteatru należy skręcić w lewo (teren jest oznakowany). Na miejscu są specjalne ścieżki dydaktyczne, które są ciekawie opisane i znajdą tam Państwo znacznie więcej informacji na temat wulkanu.


Przeczytaj historię kamieniołomu nefelinitów i wulkanu oraz zobacz bogatą galerię zdjęć z Geoparku:
Geopark Krajowy >>


mapa jak dojść do rezerwatu geologicznego >>

Źródło: Rezerwat Geologiczny Góra Św. Anny
gora sw. anny - park krajobrazowy
Rezerwat Geologiczny
gora sw. anny - park krajobrazowy
Część półn. i połudn. parku
gora sw. anny - park krajobrazowy
Rezerwat Biesiec
gora sw. anny - park krajobrazowy
Skały w rezerwacie
gora sw. anny - park krajobrazowy
Ścieżka dydaktyczna
gora sw. anny - park krajobrazowy
W parku krajobrazowym
gora sw. anny - park krajobrazowy
Wyżłobienie
gora sw. anny - park krajobrazowy
Schodki
gora sw. anny - park krajobrazowy
Tablica informacyjna
gora sw. anny - park krajobrazowy
Widok na rezerwat
gora sw. anny - park krajobrazowy
Ścieżka dydaktyczna
gora sw. anny - park krajobrazowy
Zdzieszowice w tle
gora sw. anny - park krajobrazowy
Dawny krater
gora sw. anny - park krajobrazowy
Ścieżki w rezerwacie
gora sw. anny - park krajobrazowy
Krater - inne ujęcie