gora sw. anny
gora sw. anny
Na wzór Kalwarii Jerozolimskiej również na zboczach otaczających bazylikę Św. Anny wzniesiono miejscową kalwarię. Pierwszych kilkadziesiąt kaplic zbudowano na samym początku XVIII wieku, w latach 1700-1709. Obecnie w skład kalwarii na Górze Św. Anny wchodzi zespół 40 kaplic, które symbolizują stacje Męki Pańskiej. Nawiązując do pierwowzoru w Jerozolimie również i annogórska kalwaria posiada Golgotę, Górę Oliwną i Grób Pański. W roku 1764 kalwaria została przekazana franciszkanom, od tej pory, w miarę możliwości, poszczególne stacje są odnawiane i restaurowane.

Zabytkiem szczególnie godnym uwagi jest kościół św. Krzyża, nazywany "Ukrzyżowaniem", który zawiera trzy ołtarze przedstawiające kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Kościół położony jest na Golgocie tuż obok trzech krzyży. Nieopodal znajduje się również Kaplica Namaszczenia i Grób Pana Jezusa.

W roku 2009 obchodzony był jubileusz 300-lecia annogórskiej kalwarii. Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia w historii kalwarii na Górze Św. Anny:

1656 - Franciszkanie oficjalnie otrzymali klucze do kościoła Św. Anny i akt darowizny terenu.

1700 - Jerzy Adam von Gaschin otrzymał od biskupa wrocławskiego pozwolenie na budowę kalwarii.

1700-1709  Powstały 3 duże i 30 małych kaplic Męki Pańskiej wg. projektu Domenico Signo.

1756 - Przejęcie kalwarii przez franciszkanów.

1756-1764  Renowacja kaplic. Rozpoczęcie budowy kaplic "Dróżek Maryi".

1764 - W święto Podwyższenia Krzyża Św. poświęcono kalwarię i rozpoczęto odprawianie nabożeństw kalwaryjskich.

1781-1789  Wybudowano kolejne kaplice: Gradusy (Święte Schody), Marii Magdaleny, Pierwszy Upadek, Szymon Cyrenejczyk, Płaczące Niewiasty.

1810 - Dekret sekularyzacyjny w Prusach rozwiązał klasztor na Górze Św. Anny.

1832 - Kalwaria zostaje przekazana w użytkowanie biskupowi wrocławskiemu.

1859 - Powrót franciszkanów na Górę Św. Anny.

1864 - Rok jubileuszu stulecia nabożeństw kalwaryjskich. Budowa kaplicy III Upadek.

1864-1866  Przeprowadzono intensywne prace renowacyjne całej kalwarii. Posadzono drzewa tworzące dzisiejsze aleje kalwaryjskie.

1875-1887  Franciszkanie ponownie zmuszeni do opuszczenia Góry Św. Anny.

1910 - Jubileusz 200-lecia kalwarii. Budowa kaplicy Koronacji NMP. Koronacja figury św. Anny.

1941-1945  Franciszkanie wypędzeni po raz trzeci z Góry Św. Anny.

1964-1988  Wymiana pokrycia dachowego i wymiana tynków zewnętrznych kaplic.

1997 - Powstanie Fundacji "Sanktuarium Góry Św. Anny" zajmującej się renowacją kaplic.

1997-2009  Wykonanie przez Fundację "Sanktuarium Góry Św. Anny" prac konserwatorskich i restauracyjnych 27 kaplic kalwaryjskich.


HISTORIA KALWARII

Na wschodnim i południowym zboczu Góry Św. Anny, między drzewami rozciąga się „wieniec” 40 kaplic kalwaryjskich. Kalwaria wzniesiona została staraniem Jerzego Adama de Gaschin w latach 1700-1709. Najpierw powstały trzy duże i 30 małych kaplic Męki Pańskiej, a w późniejszym czasie pozostałe. Podobnie jak w Jerozolimie, na wschód rozciąga się wąwóz Doliny Jozafata z kościołem Grobu Maryi. Powyżej znajduje się Góra Oliwna z kaplicami Modlitwy w Ogrójcu i Zdrady Judasza. Na południowo-zachodniej stronie góry mieści się Golgota, na której ustawiono trzy krzyże. Znajduje się tu również kościół Świętego Krzyża z ostatnimi stacjami Męki Pańskiej i nieco dalej kaplica Grobu Pańskiego, przypominająca swym zewnętrznym kształtem kaplicę Bożego Grobu w Jerozolimie.

21. IX 1756 roku na kapitule prowincjalnej w Krakowie podjęto decyzję o przejęciu w zarząd Kalwarii na Górze Św. Anny. W latach 1756-1764 kaplice zostały odnowione. Dobudowano również trzy nowe kaplice. W 1781 r. hrabia Antoni de Gaschin, zwany Mocnym, ufundował kaplicę świętych schodów (tzw. Gradusy), zbudowaną przez Krzysztofa Worbsa oraz kaplicę św. Marii Magdaleny. Kaplice kalwaryjskie poświęcono i przekazano franciszkanom w dniu uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w 1764 r. W latach 1864-1866 wybudowano w stylu neoromańskim kaplicę Trzeciego Upadku, według projektu architekta Schwarza. W podziemiach tej kaplicy mieści się krypta grobowa franciszkanów. Jako jeden z pierwszych został tu pochowany o. Atanazy Kleinwachter, długoletni gwardian klasztoru i inicjator budowy tej kaplicy. Za czasów o. Atanazego dokonano gruntownej renowacji i zdobienia kaplic.

W 1886 r. J.Kopp otrzymał zadanie zastąpienia niewidocznych już na ścianach malowideł drewnianymi rzeźbami ołtarzowymi. Elementy stolarskie ołtarzy wykonał miejscowy stolarz Ignacy Altaner. Jednym z piękniejszych zabytków sztuki sakralnej jest kościół Świętego Krzyża. Znajdują się w nim trzy ołtarze z obrazami przedstawiającymi XI, XII i XIII stację Drogi Krzyżowej. Polichromie w kościele Świętego Krzyża wykonał malarz Klink z Babic. W roku 1910 - w dwusetną rocznicę istnienia Kalwarii -jako dziękczynienie za koronację figury św. Anny, wybudowano kaplicę Koronacji Matki Bożej.

Źródło: Kalwaria Góra Św. Anny
gora sw. anny - kalwaria
Plan Kalwarii
gora sw. anny - kalwaria
Legenda - powiększenie
gora sw. anny - kalwaria
Kościół Św. Krzyża
gora sw. anny - kalwaria
Grób Pana Jezusa
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Koronacji M.Boskiej
gora sw. anny - kalwaria
Drugi upadek Jezusa
gora sw. anny - kalwaria
Domek Maryi
gora sw. anny - kalwaria
Wieczernik
gora sw. anny - kalwaria
Pałac Annasza
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Św. Rafała
gora sw. anny - kalwaria
Przyjęcie Krzyża
gora sw. anny - kalwaria
Trzeci upadek Jezusa
gora sw. anny - kalwaria
Kościół Wniebowzięcia NMP
gora sw. anny - kalwaria
Szymon Cyrenejczyk
gora sw. anny - kalwaria
Płaczące Niewiasty
gora sw. anny - kalwaria
Przyjęcie w Niebie
gora sw. anny - kalwaria
Pożegnanie
gora sw. anny - kalwaria
Królowa Patriarchów
gora sw. anny - kalwaria
Królowa Aniołów
gora sw. anny - kalwaria
Matka Miłosierdzia
gora sw. anny - kalwaria
Ogrójec
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Pojmania
gora sw. anny - kalwaria
VI Stacja Pogrzebowa
gora sw. anny - kalwaria
Brama Wschodnia
gora sw. anny - kalwaria
II Stacja Pogrzebowa
gora sw. anny - kalwaria
III Stacja Pogrzebowa
gora sw. anny - kalwaria
IV Stacja Pogrzebowa
gora sw. anny - kalwaria
Dom Heroda
gora sw. anny - kalwaria
Pierwszy Upadek
gora sw. anny - kalwaria
Spotkanie z Matką
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Obnażenia
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Namaszczenia
gora sw. anny - kalwaria
Kaplica Św. Heleny

Poniżej na filmie przedstawiono całą kalwarię na Górze Św. Anny, ukazano wszystkie
kaplice i kościoły (jeśli nie możesz obejrzeć filmu kliknij tutaj: Kalwaria - Góra Św. Anny).