gora sw. anny
gora sw. anny
Kościół na Górze Św. Anny został ufundowany przez Mikołaja Strzałę, a pierwotnie ukończony w 1516 roku. Półtora wieku później został przekazany franciszkanom, od tamtego czasu kilkukrotnie ulegał przebudowom, między innymi dzięki rodzinom Gaschin i Mitschke. W 500-tną rocznicę istnienia kościoła, otrzymał miano bazyliki.

Wnętrze kościoła o charakterze barokowym jest niezwykle piękne, między innymi dzięki licznym i ślicznym malowidłom, które przedstawiają różne motywy z życia św. Anny. Wewnątrz bazyliki znajduje się sześć bocznych ołtarzy; z prawej strony: św. Antoniego, św. Piotra z Alkantary oraz Matki Bożej, natomiast z lewej strony kościoła: św. Józefa, św. Jadwigi Śląskiej i ołtarz stygmatyzacji św. Franciszka (wszystkie ołtarze przedstawiono na poniższych zdjęciach). W kaplicy, która znajduje się z lewej strony prezbiterium, na pamiątkę 500-tnej rocznicy sanktuarium, powstał ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej.

We wnętrzu bazyliki znajduje się bardzo cenna figura Św. Anny Samotrzeciej, powstałej w XV wieku z lipowego drewna. Figura ma wysokość 66 cm i do dziś nie jest znana dokładna data jej powstania, ani nazwisko rzeźbiarza, który ją wykonał. Przedstawia ona trzy osoby: Annę oraz Maryję i Jezusa Chrystusa.

W XVII wieku obok kościoła wybudowano drewniany klasztor, który kilkadziesiąt lat później przekształcono w murowany. W roku 1868 umieszczono dodatkowo wieżę zegarową na kościele, natomiast 7 lat później ukończono rozbudowę przedsionka do kościoła.

Po wschodniej stronie bazyliki w 1804 roku została dobudowana kaplica św. Anny. Rozbudowy dokonał gwardian Hilaryon Tutejski, a w kaplicy umieszczono kopię figurki św. Anny Samotrzeciej.

wnetrze bazyliki - gora sw. anny

zobacz wnętrze Bazyliki Św. Anny >>


FIGURA ŚW. ANNY

Historycy datują powstanie figury na drugą połowę XV wieku, choć nieznane jest nazwisko jej twórcy. Wykonana z jednego kawałka drewna lipowego ma ok. 64 cm wysokości. Łączy w sobie trzy postacie: Annę, Maryję i Jezusa. Św. Anna trzyma na lewym ramieniu Córkę Maryję, a na prawym ramieniu Wnuka - Pana Jezusa. Często mówi się o tej figurze: św. Anna Samotrzecia. Ukazana frontalnie postać św. Anny jest jakby tronem dla Matki Bożej i Jezusa. Na figurze widoczne są przemalowania i liczne uzupełnienia. Obecna warstwa polichromii przedstawia św. Annę ubraną w zieloną suknię i czerwony płaszcz. Postać Maryi odziana Jest w różową sukienkę. Dziecię Jezus jest bez okrycia. Te szczegóły są jednak niewidoczne dla pielgrzyma, ponieważ całą figurę okrywa ozdobna suknia. Widać tylko głowy świętych postaci i fragment złotego jabłka życia. Sukienki dobierane są kolorystycznie do odpowiedniego okresu liturgicznego. Na najcenniejszych sukniach umieszczone zostały wota ofiarowane przez pielgrzymów wdzięcznych św. Annie za wysłuchanie próśb.


WNĘTRZE BAZYLIKI ŚW. ANNY

Murowany z kamienia, jednonawowy kościół o wymiarach 38x12x12 m, utrzymany jest w stylu renesansowo-barokowym. Nawa czworoboczna, trójprzęsłowa podzielona została pilastrami zakończonymi bogatymi zdobieniami. Sklepienie w nawie jest kolebkowe z lunetami, a w prezbiterium kolebkowo-krzyżowe. Malowidła na sklepieniu wzdłuż środkowego przejścia nawiązują do życia św. Anny: nad wejściem - narodzenie Maryi, środkowe - ofiarowanie Maryi w świątyni jerozolimskiej, na sklepieniu prezbiterium - śmierć św. Anny. Na ścianach prezbiterium znajdują się dwa obrazy olejne: Zwiastowanie NMP i Nawiedzenie Elżbiety. W oknie prezbiterium znajduje się przepiękny witraż, przedstawiający św. Annę i franciszkanów przybywających na Górę. Dwa pozostałe witraże w prezbiterium przedstawiają postacie sławnych kaznodziejów franciszkańskich: św. Jana Kapistrana i św. Bernardyna ze Sieny. Pozostałe malowidła w bazylice to kompozycja obrazów znajdujących się na łuku łączącym nawę główną z prezbiterium. W centrum przedstawiono scenę ukrzyżowania Jezusa. Malowidło z prawej strony przedstawia Adama i Ewę. Obraz po lewej stronie łuku to ofiara Abrahama. Po prawej stronie sklepienia przedstawiono scenę Bożego Narodzenia, a po lewej widzimy kapłana sprawującego Eucharystię. Ostatnie dwa malowidła na sklepieniu bazyliki ukazują sceny z życia franciszkańskiego. Jedno przedstawia przybycie franciszkanów na Górę św. Anny. Po przeciwnej stronie widzimy powitanie pielgrzymów. W bazylice jest sześć ołtarzy bocznych: ołtarz Matki Bożej, św. Piotra z Alkantary, św. Antoniego z Padwy, stygmatów św. Franciszka, św. Jadwigi Śląskiej i św. Józefa. Obok ołtarza św. Józefa znajduje się bogato rzeźbiona ambona. Na północnej ścianie widnieją dwa witraże z postaciami patronów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (III Zakonu) - ze św. Elżbietą Węgierską i św. Ludwikiem.


Msze święte w Bazylice św. Anny

W niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
15.30 (w języku niemieckim), 17.00,
14.00 nabożeństwo

W dni powszednie:
6.30 (czas letni),
7.00 (czas zimowy),
11.00 (od 1 V do 31 X)

Źródło:
tablice informacyjne przy bazylice
bazylika - gora sw. anny
Bazylika - dawniej
bazylika - gora sw. anny
Wnętrze bazyliki
bazylika - gora sw. anny
Pamiątkowa tablica
bazylika - gora sw. anny
Malowidła na suficie
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz
bazylika - gora sw. anny
Wnętrza
bazylika - gora sw. anny
Przykościelna kaplica
bazylika - gora sw. anny
Kaplica MB Częstochowskiej
bazylika - gora sw. anny
Wieża zegarowa
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Św. Antoniego
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Św. Piotra z Alkantary
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Matki Bożej
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Św. Józefa
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Św. Jadwigi Śląskiej
bazylika - gora sw. anny
Ołtarz Stygmat. Św. Franciszka